การบรรลุเป้าหมายของสมาคม

ในจังหวัดตราดอัญมณีที่ไม่รู้จักในอ่าวไทยใกล้ชายแดนกัมพูชาผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เรียนรู้วิธีการทำเครื่องยัดไส้จากนั้นนำผ้าห่มของชาวนาออกด้วยใบปาล์มและล่องเรือไปยังเกาะเล็ก ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ขณะที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายผู้เข้าร่วมประชุมจะไปเยี่ยมชมวัดขาวเพื่อชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ป่าดงดิบและเดินทางผ่านเทือกเขาภูผาในดอยแม่สลอง

นอกเหนือจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ASTW ยังถือรางวัลคืนเพื่อรับรู้ถึงผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกสมาคมตลอดจนผลงานจากองค์การการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายของสมาคม รางวัลรวมถึงความเป็นเลิศด้านวารสารศาสตร์การเดินทางและรางวัลในประเภทปลายทางการค้าและการถ่ายภาพ สมาชิก PR มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ASTW Communicator of the Year Award ซึ่งได้รับการโหวตโดยนักเขียนสมาชิกเพื่อรับบริการระดับมืออาชีพที่โดดเด่นแก่สมาชิก ASTW