การพัฒนารูปแบบการตอบสนองต่อปริมาณ

การประเมินความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งลักษณะของผลกระทบด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีอื่น ๆ นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์หน่วยงานของรัฐและประชาชน

อาจใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสารพิษหรือสารพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารเคมีที่คนสัมผัสกับการตอบสนองที่ประชากรมนุษย์มีต่อสารเคมีนั้นมีลักษณะของความสัมพันธ์ในการตอบสนองต่อปริมาณ เรียกอีกอย่างว่าความสัมพันธ์ของการได้รับสัมผัส “การศึกษาการตอบสนองต่อปริมาณยาและการพัฒนารูปแบบการตอบสนองต่อปริมาณเป็นหัวใจสำคัญในการพิจารณา ‘ปลอดภัย’, ‘อันตราย’ และ – ที่เกี่ยวข้อง – ระดับ ‘ประโยชน์’ และปริมาณสำหรับยาสารมลพิษอาหารและสารอื่น ๆ ที่มนุษย์หรือ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ กำลังถูกเปิดเผย