การสลายตัวของสารอาหารน้ำตาลและไขมัน

การรับประทานอาหารที่ไม่ดีและขาดการออกกำลังกายนั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของมะเร็ง แต่ชีววิทยาพื้นฐานไม่เป็นที่เข้าใจกัน ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายขั้นสูงสามารถเสนอการเชื่อมโยงทางชีวภาพเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งหรือลดโอกาสที่การรักษาด้วยยาต้านมะเร็งจะมีประสิทธิภาพการสะสมอายุเป็นผลที่ตามธรรมชาติ

และหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการสลายตัวของสารอาหารน้ำตาลและไขมัน อย่างไรก็ตามระดับ AGE นั้นสามารถเพิ่มขึ้นได้จากการบริโภคอาหารแปรรูปที่มีน้ำตาลและไขมันสูง เทคนิคการทำอาหารบางอย่างเช่นการย่างการย่างและการทอดก็ได้เพิ่มการสร้างอายุ การแสดงให้เห็นว่า AGEs ในอาหารอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตอบสนองต่อการบำบัดได้ดีเพียงใดเราสามารถทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตระหนักถึงการมีอยู่ของพวกเขา