การเลียนแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย

การสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งรัสเซียเมื่อปี พ.ศ. 2368 ปรินซ์กษัตริย์เฟรดเดอริกวิลเลี่ยมที่ 3 ได้สร้างอาณานิคมขนาดเล็กขึ้นในแคว้นพอทสดัมเพื่อเป็นเกียรติแก่มิตรภาพอันยาวนานที่ทั้งสองผู้ปกครองมีความสุข หมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งเสร็จสิ้นในปีพ. ศ. 2370 ประกอบด้วยบ้านไม้ที่ซับซ้อนจำนวน 13 หลังซึ่งในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นสมาชิก

ของคณะนักร้องประสานเสียงของทหารรัสเซีย การออกแบบบ้านแต่ละหลังมีขึ้นเพื่อเลียนแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียในสมัยนั้น อาณานิคมนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกและหนึ่งในบ้านได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีสิ่งประดิษฐ์จากหลายครอบครัวชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในบ้าน