เกาะไหหลำไฟเขียวออกใบขับขี่ชั่วคราวให้นักท่องเที่ยว

มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีนออกใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติเป็นครั้งแรก โดยผู้ที่ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ดังกล่าวไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกายใดๆ นักท่องเที่ยวจากอิตาลี ได้รับใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวระยะเวลา 1 ปีที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานย่าฟีนิกซ์ นับเป็นใบอนุญาตขับขี่ใบแรกที่ออกให้ชาวต่างชาติในไห่หนานการขอรับใบอนุญาตขับขี่ใช้เวลาเพียง 5 นาที

หลังเมลิลโลส่งเอกสารยืนยันตัวตนขาเข้าและขาออก ใบขับขี่ดั้งเดิมพร้อมทั้งเอกสารแปล และภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการใช้ชีวิตของชาวต่างชาติและผู้อาศัยจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันในไห่หนาน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (MPS) จึงออกนโยบายโครงการนำร่องเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ ทั้งนี้ ตามนโยบายใหม่ที่มีผลบังคับใช้ในตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป ชาวต่างชาติและประชาชนจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจร่างกายเมื่อยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว