เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องยื่นคำแถลงสินทรัพย์

ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องยื่นคำแถลงสินทรัพย์ หนี้สินต่อผู้บังคับบัญชาของตน แต่ NACC มีเจตนาที่จะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงส่งคำแถลงเพื่อให้ NACC ทบทวน สมาชิกสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจอนุมัติงบประมาณที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆใช้ ดังนั้นตำแหน่งของพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐ

นายวัชรพลกล่าวศูนย์ประสานงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ (CHES) ได้ให้การสนับสนุนกฎใหม่นี้ ประธานสภาและสมาชิกสภามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องการประกาศเรื่องสินทรัพย์หากไม่มีอะไรจะต้องปิดบัง นายวีระชัยภูดวงวงประธาน CHES กล่าว