แต่เป็น “ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น”

แอร์บัสเตือนว่าอาจเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรหากประเทศออกจากตลาดสหภาพยุโรปและสหภาพศุลกากรโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้วางแผนแผนยุโรปกล่าวว่าคำเตือนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ “ความกลัวของโครงการ” แต่เป็น “ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น” แอร์บัสมีพนักงานประมาณ 14,000 คนใน 25 แห่งในสหราชอาณาจักร

สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานที่ออกไปของ CBI กล่าวว่าส่วนต่างๆของอุตสาหกรรมในสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับการสูญพันธุ์เว้นแต่สหราชอาณาจักรจะอยู่ในสหภาพศุลกากรสหภาพยุโรป นำสมาชิก EU มารวมกัน 28 คนในเขตปลอดอากรโดยมีอัตราค่านำเข้าทั่วไปสำหรับสินค้าที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป